Ventilatieverslaggeving

Sinds 1 januari 2016 is ventilatieverslaggeving in het Vlaams gewest verplicht voor nieuwbouwwoningen en bepaalde ingrijpende renovaties.

Deze ventilatieverslaggeving omvat een aantal onderdelen.

Hieronder kan je een stappenplan vinden van de verschillende stappen die doorlopen dienen te worden.

1. De bouwheer stelt een ventilatiecoördinator aan.
2. De ventilatiecoördinator maakt een dossier aan bij een daartoe bevoegd kwaliteitskader.
3. De ventilatiecoördinator maakt een ventilatievoorontwerp (VVO)
4. Dit officiële VVO genereert een code die de EPB-verslaggever nodig heeft in zijn
startverklaring.
5. Het ventilatiesysteem wordt geplaatst door de installateur of door de bouwheer zelf.
Ook de binnendeuren en eventuele raamroosters worden geplaatst.
6. Na plaatsing meet de ventilatiecoördinator (of een ander daartoe erkend persoon) de
mechanische debieten, de deurspleten en eventueel de raamroosters op.
7. Deze metingen worden in de databank ingevoerd, waarna het ventilatieprestatieverslag
(VPV) automatisch gegenereerd wordt. Ook dit VPV bevat een unieke code die de EPB-
verslaggever nodig heeft in de eindaangifte van het EPB-dossier.

U werkt reeds samen met een EPB-verslaggever?
Uw installateur heeft uw ventilatiesysteem reeds geplaatst?
U bent zelfbouwer en hebt nog helemaal niks geregeld?
U zoekt enkel iemand om uw ventilatiesysteem op te starten, volledig af te stellen én te “keuren”.

Ook in deze gevallen bent u hier aan het juiste adres!

Wij zijn erkend om metingen uit te voeren bij zowel BCCA als SKH. Dit alles in het kader van de ventilatieverslaggeving conform STS-P 73-1.

Het maakt dus niet uit waar uw ventilatiecoördinator of EPB-verslaggever het project aangemaakt heeft.

Ook als installateur kan u bij ons terecht. We werken vaak voor installateurs die geen tijd of zin hebben om zich bij beide instanties te laten erkennen en de administratieve taken er ook nog eens bij te nemen. U wenst zich als installateur immers toe te leggen op wat u liefst doet: installaties piekfijn afleveren.